Technologische ontwikkelingen voor 2015

OpenText beschrijft in hun persbericht 5 technologische ontwikkelingen die de manier waarop we werken en leven in 2015 veranderen.

OpenText's tech trends for 2015-klein

1. De CDO’s maken de dienst uit

Om als onderneming de digitale transformatie te maken, komen er twee C-level rollen bij in het management: Chief Data Officer en Chief Digital Officer. Zij zullen zich richten op het strategisch belang van informatie in een digitale economie.

2. Digitalisering schudt de arbeidsmarkt wakker

Robotica, slimme machines en kunstmatige intelligentie zullen structureel onderdeel gaan uitmaken van organisaties en processen worden geautomatiseerd. Als gevolg van deze ontwikkelingen zullen in de toekomst wereldwijd ruim 20 miljoen banen migreren of verdwijnen.

3. CIO’s omarmen start-up-strategieën

In 2015 zullen flexibele en kleine start-ups de gevestigde ondernemingen inhalen bij de introductie van nieuwe producten op de markt. De start-up-filosofie resulteert in een snellere productontwikkelingscyclus. Om dit innovatietempo bij te houden, zullen CIO’s en zakelijk leiders meer moeten denken als ondernemers en start-up-strategieën moeten omarmen. Deze start-up-ethos stelt hen in staat om adaptieve bedrijven te bouwen en proactief groeikansen te creëren.

 4. Het Internet of Things is gewoon het Internet

Het Internet of Things is ‘gewoon’ een volgende evolutie van het internet. We dragen stappentellers, slimme horloges en camera’s; onze huisdieren zijn gechipt en we rijden auto’s met ingebouwde sensoren.

5. Cloud wordt de norm

In 2015 zal de cloud massaal worden omarmd. Door informatie-intensieve processen te digitaliseren, kunnen de kosten met 90 procent worden verlaagd en doorlooptijden worden verbeterd. Eind 2015 voeren hybride implementatiemodellen de boventoon, waarin sommige informatie en applicaties zich in de cloud bevinden en andere on premise worden beheerd. Beveiliging van gegevens is een topprioriteit. Deze hybride modellen zullen ervoor zorgen dat organisaties een balans vinden tussen efficiëntie, flexibiliteit en dataveiligheid.